Velkommen til Kildebakken.

Her finder du et godt naboskab i et dejligt parcelhusområde tæt ved skov og Viborg Nørresø.

Vi har en dejlig legeplads for børn, samt en petanquebane for de voksne.

Opdateret den 6. februar 2017

Generalforsamling 2017 - 
Indkaldelse til generalforsamling
Forslag vedrørende bede på stamvejen
 
Kildebakken oversigtskort
Download oversigtskort over Kildebakken (som PDF-fil)
 

19. maj 2016

Nyt fra Bestyrelsen 

Bestyrelsen har efter GF, undersøgt mulighederne for at starte en bekæmpelse af mosegrise med gift i den nordlige skråning.  

Grundet de udfordringer der er med bekæmpelse på et sådant naturområde samt omkostningerne derved, har bestyrelsen bestemt ikke at gøre yderligere ved mosegrise sagen.  

 

Vores fælles lugedag, blev desværre aflyst grundet for lille tilmelding. Dette tolker bestyrelsen som et udtryk for, at vi skal betale os fra det og som sådan har vi lagt det over til Kirketoft Anlægsgartner. 

De vil løbende slå græsset ved skrænterne samt bekæmpe græs og ukrudt med pesticider i Spiræa bedene.  

I den forbindelse vil bestyrelsen opfordre de grundejere der bor ud til stamvejen, om at sørge for at græsset bliver slået regelmæssigt, af hensyn til alle beboere, således at Kildebakken tager sig godt ud.  

 

Husk at sætte kryds i kalenderen den 27. august til den årlige vejfest/fælles gril aften. Der kommer yderligere information fra festudvalget i løbet af de næste mdr. men datoen ligger fast og bestyrelsen håber at der bliver stor opbakning til arrangementet.  

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Michael Buchtrup 

Formand Grundejerforeningen Kildebakken
Michael Buchtrup | Kildebakken 26 | Tlf. 20 14 96 18 | mb@buchtrup-agro.dk | Webredaktion duk722@hotmail.com
Lav din egen hjemmeside med mono.net