Indkaldelse til generalforsamling

Grundet for sen omdeling af den tidligere indbydelse til generalforsamlingen, der ifølge vedtægterne skal være ude mindst 3 uger inden, er vi nødsaget til at sende en ny indbydelse ud.

Der indkaldes til generalforsamling i Grundejerforeningen Kildebakken

Onsdag den 27. marts 2019 kl. 19.30 i Overlundhallens festlokale, Toftegårdsvej 8, Viborg.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Formandens årsberetning

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab og bestyrelsens forslag til budget og kontingent. Regnskab og budget kan ses på foreningens hjemmeside www.kildebakkenviborg.dk Det reviderede regnskab kan gennemgås hos kassereren i nr. 30.

4. Indkomne forslag

Bestyrelsen stiller forslag om omlægning af samtlige fortovsbelægninger. Jf. vedhæftede tilbud på bagsiden – bilag 1

5. Valg af to bestyrelsesmedlemmer:

Anders Mølbak (K34) 1 år
Jan Færch (K23) 2 år
Martin Kallestrup K(33) 2 år

På valg:
Knud Petersen (K5) – villig til genvalg
Carsten Søndergård (K30) – villig til genvalg
Joachim Frederiksen 1 år (K63) – træder ud af bestyrelsen grundet flytning

To suppleanter på valg:
Andreas Larsen (K17) – er villig til at stille op til bestyrelsen
Lee Uldahl Jensen (K3)

To revisorer på valg:
Rita Jepsen (K9) – er villig til genvalg
Michael Buchtrup (K26) – er villig til genvalg

6. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

—————————————————————–Afrives inden aflevering————————————————————————–

Generalforsamling 2019 onsdag 27. marts kl. 19.30

Hermed tilmeldes

Kildebakken nr.:
Antal personer:

Grundejerforeningen er vært ved et mindre traktement, og vi beder derfor om, at I tilmelder jer snarest muligt og senest onsdag den 2. marts 2019.

Tilmeldingen kan ske pr. mail til mailadressen anders.molbak@gmail.com eller ved at udfylde og aflevere denne blanket til Anders Mølbak i nummer 34.