Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Kildebakken 20 marts 2024

 1. Valg af dirigent – Andreas (K17) vælges enstemmigt som dirigent, og erklærer generalforsamlingen for rettidigt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.

 

 1. Formandens årsberetning:

 

Kære medlemmer af Grundejerforeningen på Kildebakken,

Det er med glæde, at jeg i dag kan byde velkommen til årets generalforsamling. Først og fremmest, lad os nyde, at foråret endelig synes at have indfundet sig. De længere dage og de spirende blomster løfter i hvert fald mit humør og byder på ny begyndelse.

Jeg vil gerne starte med at rette en tak til mine bestyrelse. Samarbejdet i det forløbne år har været fremragende. Sammen føler jeg vi har fundet løsninger, der har været til gavn for os alle. Og jeg ser frem til endnu et godt år.

Vi har siden sidste generalforsamling særligt arbejdet med at nedsætte driftsomkostningerne på vedligeholdelse her på Kildebakken.

Et konkret eksempel på denne indsats er initiativet med at nedsætte antallet af containere til haveaffald. Det er glædeligt at se, hvordan denne ændring er blevet godt modtaget af jer. Det ser fra vores perspektiv ud til at antallet af containere på en sæson er passende for den mængde haveaffald der bliver genereret.

Vi erkender dog at det kan være muligt at nogen har oplevet at gå forgæves til en fyldt container, men opfodre til at man er solidarisk og tilpasser sit forbrug – derved ment at hvis man står med ekstra meget affald, så kører man det på genbrug og lader containerne stå til ”almindeligt” brug.

Hvis vi tager hensyn til hinanden, mener vi, at vi både kan bibeholde det praktiske i at have containere til rådighed til haveaffald, samtidig med at vi sparer i budgettet. Penge der i sidste ende skal være med til at vi, som planlagt kan få ny belægning på vores vej om en årrække. 

Også i forhold til vinterbekæmpelsen har vi arbejdet med at nedsætte omkostningerne, og vi har i denne sæson haft en ny leverandør til at levere snerydningen og saltning. Selvom vi stødte på små problemer med vinterbekæmpelsen, er jeg stolt over at kunne sige, at vi nåede vores satte mål.

Vi har leveret en billigere og mere pragmatisk løsning end forrige år. Jeg ved at der er steder hvor oplevelserne med kvaliteten har været blandede, men det er mit indtryk at det har været overordnet tilfredsstillende. Når Jan senere gennemgår budgettet, vil I kunne se, hvordan disse tiltag positivt afspejles i vores budget.

Ud over arbejdet med at nedsætte driftsomkostningerne, har jeg personligt bemærket et stigende antal nye børn på vores vej. Som nybagt far til mit første barn glæder det mig at min datter ser ud til at kunne vokse op med jævnaldrende legekammerater. Og til dem der i det foregående år er flyttet ind på Kildebakken og som er til stede her i aften vil jeg gerne byde jer hjerteligt velkommen og jeg håber I vil falde til her på vejen. Sidste sommers fredagsbar var uden tvivl et hyggeligt afbræk for mange af os og en mulighed for at møde hinanden. Det var det i hvert fald for min kone og jeg. Arrangementets succes, er noget bestyrelsen ønsker at bygge videre på. Derfor vil vi gerne støtte op om lignende arrangementer i det kommende år, så vi kan fortsætte med at styrke vores fællesskab.

Det glæder mig i den forbindelse at der er kommet et forslag om at markere 50-året for etableringen af vores vej og det er jeg spændt på at høre mere om senere.

Afslutningsvis håber jeg, at vi sammen står over for endnu et dejligt år på Kildebakken. Med fælles indsats og engagement, er jeg sikker på, at vi vil fortsætte med at skabe et indbydende og levende fællesskab for alle.

Tak for jeres opmærksomhed og for jeres bidrag til vores fællesskab. Lad os tage hul på dagens dagsorden.

Tak for ordet.

 

 1. Kassereren forelægger det reviderede regnskab og bestyrelsens forslag til budget og kontingent
  1. Årsresultat 2023:
   1. Kassereren beretter årets resultat er et minus på kr. -12.638,40,-. Regnskab kan fremvises ved kassereren ved interesse
   2. Der opfordres til at folk indbetaler kontingent i rette tid, og altid mærker indbetaling med ”K” efterfulgt af hus-nummer, og ikke navn på indbetaler
  2. Budget 2024:
   1. Der er budgetteret med et overskud på kr. 27.500,- i 2024
  3. Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes på nuværende niveau på kr. 2.000,- Dette vedtages enstemmigt.

 

 1. Ingen indkomne forslag
 2. Sommerfest:
  1. Festudvalget fremlægger at sommerfesten bliver 15. juni, kl. 12. Endelig udmelding tilkommer senere. Festudvalget estimerer en samlet udgift på kr. 12.300,- for festen. Festudvalget ansøger om disse midler ved bestyrelsen. Bestyrelsen kommer tilbage på dette punkt til Festudvalget
  2. Festudvalget foreslår tekst på broen ved indgangen til Kildebakken, billede fremvist. Estimeret kost er ca. kr. 5.000,- for begge sider af broen. Der skal søges hos kommunen først. Det er vedtaget af festudvalget kan gå videre med projektet.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg:

 1. Jan (K23) genvalgt
 2. Nikolaj (K6) genvalgt
 • Anne (K18) nyvalgt

Suppleanter:

 1. Charlotte (K12) genvalgt
 2. Nicolaj (K30) genvalgt

 

Revisorer:

 1. Rita (K9) genvalgt
 2. Hanne (K25) genvalgt

 

 1. evt:
  1. 50 års jubilæum for Ny bolig 74 gennemgået under punktet med sommerfest
  2. Gennemgang af fremvisning af hjertestarter
   1. Det foreslås at der på Grundejerforeningens hjemmeside skrives hvor hjertestarter befinder sig og brugen af denne
   2. Ligeledes at der beskrives på hjemmesiden hvorledes vinterbekæmpelse foregår
   3. Det foreslås at salt udskiftes med sand som vinterbekæmpelse
   4. Det foreslås at der nedsættes mindre arbejdsgrupper udenfor bestyrelsen, som kan støtte op om bestyrelsens arbejde