Referat af bestyrelsesmøde d. 9. april 2024 hos Andreas i K3 kl. 20.00  
Deltagere: Jan (K23), Andreas (K3), Mark (K20), Nikolaj (K6), Anne (K18), Peter (K44)
Referent: Nikolaj (K6)

Konstituering af bestyrelsen:

Andreas: Formand og vinterbekæmpelse. Lokaler til generalforsamling

Jan: Kasserer og container

Mark: Vinterbekæmpelse og catering til generalforsamling

Peter: Grønne områder

Nikolaj: Tømning af brønde og fejning + vin til nye beboere

Anne: Generalforsamlingsansvarlig (indkaldelse etc)

 

Siden sidst:

  • Jan tager fat på banken ift. evt. højere rente på indestående
  • Andreas får opdateret bestyrelsesroller på hjemmesiden
  • Jan kontakter festudvalget angående budget til sommerfest. Omkostninger fremlagt til generalforsamlingen til ca. 12.300,-. Det samme med omkostninger til skrift på broen ved indgangen til Kildebakken, ca. 5.000,-
  • Andreas sender skriv til Andreas F ang hjertestarters placering, til hjemmesiden
  • Andreas får Andreas F til at ligge kort ind på hjemmeside under fanen ”vedligehold” med markering af hvilke veje og stier der ryddes
  • Andreas undersøger med entreprenøren mht. sand / salt
  • Angående arbejdsgrupper udenfor bestyrelsen: Bestyrelsen værdsætter forslaget og engagementet bagved. For nuværende vurderes det at arbejdsbyrden kan løftes af bestyrelsen selv. Bestyrelsen vil dog ved eventuelle projekter på Kildebakken overveje at spørge ud om nogle beboere vil deltage i en arbejdsgruppe
  • Blind-vej skilt ved indgangen af Kildebakken er besigtiget og diskuteret. For nuværende vurderes det ikke at skiltet kan stå mere hensigtsmæssigt
  • Parkering i rabatten: Der henstilles til at hver parcel, jf. Kildebakkens vedtægter, skal kunne parkere alle matriklens biler (minimum 2) plus 1 gæst i bil. Yderligere at der udvises forståelse for byggeperioder, hvor der kan være håndværkere der parkerer forskellige steder