Generalforsamling i Grundejerforeningen Kildebakken

Onsdag den 20. marts 2024 kl. 19.30 i Aktivitetshuset Houlkær, Odshøjvej 2b, Viborg. OBS: Ny lokation for generalforsamling

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens årsberetning
 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab og bestyrelsens forslag til budget og kontingent. Regnskab og budget kan ses på foreningens hjemmeside kildebakkenviborg.dk. Det reviderede regnskab kan gennemgås hos Jan i nummer 23
 4. Indkomne forslag
  1. 50-års jubilæum for Ny Bolig 74
 1. Sommerfest
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer:  

Andreas Elbæk (K3) – 1 år

Mark Flarup (K20) – 2 år

Peter Stensig (K44) – 2 år

På valg:

Jan Færch (K23)

Nikolaj Schultz Møller (K6)

 

To suppleanter på valg

Charlotte (K12)

Nicolaj (K30)

To revisorer på valg:

Rita Jepsen (K9)

Hanne Kjær (K25)

 1. Eventuelt
  1. Gennemgang og fremvisning af hjertestarter

På vegne af bestyrelsen

Andreas B. H. Elbæk