Onsdag den 22. marts 2023 kl. 19.30 i Overlundhallens festlokale, Toftegårdsvej 8, Viborg. 

Referent: Andreas Fregerslev Larsen (K17)

Dagsorden  

1. Valg af dirigent: 

Svend (K51) vælges enstemmigt som  dirigent, og erklærer generalforsamlingen for rettigtidigt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.

2. Formandens årsberetning 

Så er der igen gået et år siden sidst vi var samlet. 

Vinteren er endelig ved at slippe sit tag og overgive sig til foråret, det bliver dejligt igen at kunne nyde alt det grønne omkring os. 

De sidste par år, har vi haft en del henvendelser ang. vinterbekæmpelsen og sidst vi var samlet lovede bestyrelsen, at vi ville skifte entreprenør og finde en ny som kunne opfylde vores behov. Vi håber derfor, at I som medlemmer har været tilfredse med entreprisen i år. Det betyder også, at de grønne rabatter ikke er så medtaget af vinterbekæmpelsen som tidligere, derimod har der været noget renovering og nybyggeri på det nederste af vejen, hvor rabatterne er blevet lidt medtaget.

Firmaet vi har brugt i år har brugt salt og ikke sand, men vi vil alligevel få fejemaskinen ud og forårsfeje vejene, da fjernvarmearbejdet ved Houlkærvej slæber en del sand og sten med ind på vejen.

De grønne områder vil, når vejret tillader det, få en forårsklargøring og vi fortsætter samarbejdet med Høgh og Færk i den kommende sæson – vi synes stadig de gør det godt. 

Vi vil igen opfordre til, at man som grundejer mindst én gang om året får beskåret kanterne til vej og stier – man kunne jo hjælpe hinanden som naboer eller på stikveje, til at få det gjort – så vi kan blive ved med at have en pæn og præsentabel vej.

De sidste par år har der været en del udskiftning på Kildebakken, og vi vil gerne benytte lejligheden til, at få budt dem som er til stede i aften velkommen til vejen og fællesskabet. Fællesskabet har vi ikke fået dyrket så meget, da der desværre ikke blev arrangeret en vejfest i sensommeren, men det håber vi, at festudvalget vil tage initiativ til igen i år – det er en fin og uformel måde at møde nye og gamle beboere på vejen.

Pt. så har vi kun 2 matrikler til salg på Kildebakken og vi kan i løbet af foråret se frem til et par nye familier der flytter ind og vi håber at I vil sørge for at tage godt imod dem når I støder på dem. 

Efter generalforsamlingen i 2022 var der mange af os der var samlet ifb. hjertestarter indsamlingen . Der skal lyde et kæmpe tak til dem som tog del i det enten ved at være rundt at stemme dørklokker, eller ved at bidrage med en donation til det gode formål. Vi kom i mål og i starten af sommeren fik vi vores hjertestarter sat op på gavlen af K16 – som er et godt og synligt sted hvis det skal ske, at den skal i brug. 

Til slut vil jeg takke den siddende bestyrelse og vores revisorer for et godt samarbejde. Og tak til Andreas der har valgt at tage en pause fra bestyrelsen og ikke genopstiller. 

Jeg selv vil også gerne takke for tilliden fra bestyrelse og medlemmer for at måtte bestride formandsposten i nogle år, men jeg har også valgt ikke at genopstille til bestyrelsen. Jeg er af den overbevisning, at hvis man vælger at gå ind i noget så skal der være tid og interesse til at gøre det – interessen er der egentlig stadig, men pt. så skal tiden prioriteres på en anden måde.

 

 

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab og bestyrelsens forslag til budget og kontingent.

Det er bestyrelsens anbefaling at der spares væsentligt flere penge op i grundejerforeningen frem mod 2040. Dette kan ske ved besparelse på vinterbekæmpelse og containerleje. Derudover anbefales en hævning af kontingent. I første omgang til 2000,-.

Bestyrelsen er opmærksom på, at vinterbekæmpelsen har være for dyr i starten af 2023. Der har været et valg i mellem at betale pr. gang eller fastpris. Vi har valgt at betale pr. gang. Det er ikke sikkert, at det var det mest økonomiske valg i forhold til det vejr vi har haft.

Der lægges op til en beslutning om, at kontigentet hæves til 2000,-. Det er vedtaget.

 

4. Indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag

5. Valg af to bestyrelsesmedlemmer

På valg: 

Anders Mølbak (K34) – Stiller ikke op til genvalg

Andreas Larsen (K17) – Stiller ikke op til genvalg


To suppleanter på valg: 

Anne Storgaard (K44) – Stiller ikke op til genvalg

Rikke (K30)

 

To revisorer på valg: 

Rita Jepsen (K9)

Hanne Kjær (K25)

 

Rita(K9) og Hanne(K25) er genvalgt som revisorer.

 

Peter (K44) er valgt til bestyrelsen. 

Marc(K20) Er valgt til bestyrelsen

 

Nicolaj(K30) er valgt som 1. suppleant

Charlotte(K12) er valgt som 2.  suppleant

6. Eventuelt

 • Stig Jensen (K47) informerer om de grønne områder omkring Kildebakken i forbindelse med Initativgruppen Houlkær. Det handler om arealet Nord for kildebakken. Kommunen har vedligeholdt området i mange år. Biodiversiteten ser ikke for godt ud. Stig har besigtiget området sammen med kommunen. Kommunen kommer med en plan for området. Når kommunens plan er os i hænde, vil den blive lagt på hjemmesiden. Sidenhen kan vi som grundejere forholde os til den plan. Bestyrelsen varsler når det ligger der.

 

 • Listen over mailadresser bør opdateres. 
  • Bestyrelsen laver en elektronisk formular der deles via facebook.
  • Derefter indhentes resten via rundering.
 • Der kommer mange børn til Halloween. Nogen ønsker det ikke. Andre steder har man en ordning hvor børnene ikke går ind hvor der ikke er pyntet. Vi laver ikke en regel, men en anbefaling om at tage hensyn.
 • Skal vi bede om at få fældet nogle af de døde træer på skolestien? Ifølge kommunen bliver træerne udskiftes når en vist antal er gået ud.

 

 • Der er mange muldvarper i skrænten. Det er ikke umiddelbart noget, som bestyrelsen vil gøre noget ved.

 

 • Der efterspørges en introduktion til hjertestarteren, for vejens beboere. En mulighed er, at det kan ske igennem hjerteforeningen. Ellers har vi ressourcer på vejen som kan  hjælpe med det. Bestyrelsen arbejder på at få det til at ske.

 

 • Ved vi hvornår hullet i vejen ved Houlkærvej bliver lukket?. Bestyrelsen undersøger sagen og melder tilbage. Det trænger til at blive fyldt op.