Til grundejerforeningen Kildebakkens medlemmer!

I 2023 opstilles container til haveaffald som vanligt på det grønne område ved stamvejen mellem nr. 16 og nr. 18 i følgende weekender og helligdage:

5.-7. maj St. bededag
30. juni- 2. juli Uge 26
1.-3. september Uge 35
20.-22. oktober Uge 42

VIGTIGT ! Containeren er KUN til komposterbart haveaffald !

Affaldet må ikke på nogen måde være emballeret f.eks. i plast/papirsække, papkasser el. lign., idet dette vil medføre at REVAS sorterer hele containerens indhold. Denne sortering medfører unødvendige ekstraudgifter for grundejerforeningen. Det er meget glædeligt, at foreningens medlemmer de senere år har overholdt dette!

Vi henviser til at fylde containeren så hensigtsmæssig som muligt. Sav, klip og anbring affaldet fra starten så kompakt som muligt i containeren, undgå jord da det fylder og vejer unødigt.

Undgå ligeledes venligst spild omkring containeren.

Mange forårshilsener
Bestyrelsen