Referat af bestyrelsesmøde d. 18. oktober – 2021 hos Knud i K5 kl. 19.30 

Deltagere: Anders (K34), Jan (K23), Andreas (K17), Knud (K5) og Henriette (K48) 

Referent: Andreas (K17)  

Siden sidst 

Opsamling fra Generalforsamlingen 

1 – Der spørges ind til muligheden for at kommunen holder beplantningen bedre nede i slugten på nordsiden af Kildebakken. Dette vides ikke.  

 • Kommunen slår det en gang om året, både på nord- og sydsiden. Grundejerforeningen vedligeholder en sti fra containerpladsen og ned

2 – Der ønskes en ekstra container efter løvfald i november.  

 •  Vi bestiller en ekstra container allerede i år og gentager det i de kommende år, hvis der bliver fyldt noget i den. 

3 – Det opleves jævnligt at bilister overser ”blind vej”-skiltet. Skiltet ønskes gjort mere synligt.  

 • Vi vælger at holde øje med problemet i den kommende periode, for at se om det har et omfang, hvor der skal gøres noget ved det. 

4 – Det bemærkes at flere træer er gået ud på alléen ved cykelstien.  

 • Kommunen er bekendt med træernes tilstand, og det forventes at de selv håndterer træerne, når tid er. 

Noget at berette fra medlemmerne. 

 • Der har været en henvendelse vedr. fælles bekæmpelse af muldvarper. Det mener bestyrelsen er op til de enkelte parceller at håndtere. 

 

Konstituering og ansvarsområder 

 1. Formand – Anders (K34) 
 2. Næstformand – Nikolaj (K6) 
 3. Kassere – Jan (K23) 
 4. Vinterbekæmpelse – Knud (K5) 
 5. Grønne områder – Anders (K34) 
 6. Hjemmeside – Andreas (K17) 
 7. Container – Jan (K23) 

 

Aktiviteter

Evt. kommende aktiviteter 

Vinterbekæmpelse 

 • Vi indskærper, at der skal bruges sand på vejen og at, der skal køres med den smalle traktor, de steder hvor det er påkrævet. 

 Igangværende aktiviteter 

 • COLAS – afventer stadig 

 Afsluttede aktiviteter 

 • Grønne områder 2021 Vi forsætter på måde som nu. Det fungerer. 

 

Eventuelt 

Noget nyt at berette omkring hjertestarter?  

 • Vi afventer svar fra Tryg Fonden senest d. 1 december 2021. 

 

Vi har noteret os, at man påtænker at anlægge en omfartsvej, som kan påvirke trafikken på houlkærvej og tapdrupvej i fremtiden. Vi holder øje med udviklingen.