Til grundejerforeningen Kildebakkens medlemmer!

I 2022 opstilles container til haveaffald som vanligt på det grønne område ved stamvejen mellem nr. 16 og nr. 18 i følgende weekender og helligdage:

25/3-27/3 Marts
14//4-18/4 Påske
13/5-15/5 St. bededag
3/6-6/6 Pinse
24/6-26/6 Uge 25
12/8-14/8 Uge 32
2/9-4/9 Uge 35
23/9-25/9 Uge 38
21/10-23/10 Efterårsferien
18/11-20/11 Uge 46

 

VIGTIGT ! Containeren er KUN til komposterbart haveaffald !

Affaldet må ikke på nogen måde være emballeret f.eks. i plast/papirsække, papkasser el. lign., idet dette vil medføre at REVAS sorterer hele containerens indhold. Denne sortering medfører unødvendige ekstraudgifter for grundejerforeningen. Det er meget glædeligt, at foreningens medlemmer de senere år har overholdt dette!

Vi henviser til at fylde containeren så hensigtsmæssig som muligt. Sav, klip og anbring affaldet fra starten så kompakt som muligt i containeren, undgå jord da det fylder og vejer unødigt.

Undgå ligeledes venligst spild omkring containeren.

Mange forårshilsener
Bestyrelsen