Referat af bestyrelsesmøde d. 24. februar – 2022 hos Anders i K34 kl. 20.00 

Deltagere: Anders (K34), Jan (K23), Andreas (K17), Knud (K5), Nikolaj (K6) og Henriette (K48) 

Referent: Andreas (K17)   

Siden sidst  

Der er nye beboere på vej i nr. 7. Vi kigger forbi med vin og en folder. 

En skraldebil har været i hækken ved nr. 5 og gjort skade på den. Vi tilføjer et punkt til generalforsamlingen der omhandler den generelle oplevelse af skraldebilernes kørsel på kildebakken. 

Der er lidt uklarhed om regler for parkering af biler på kildebakken. Vi siger noget generelt om dette på generalforsamlingen. 

Kloakken ved nr. 48/50 er stoppet til. Vi bestiller et kamerakik hos Thomas Nørgaard, så vi kan få afklaret hvad vi skal gøre ved det. 

Aktiviteter 

Kommende aktiviteter 

  1. Generalforsamling – Vi mangler at finde en dirigent til generalforsamling. Knud spørger rundt. 

 

  1. Hjertestarter – Som aftalt på sidste generalforsamling, tages punktet vedr. en hjertestarter på Kildebakken op igen, da vi ikke lykkedes med at få en via Tryg Fonden. Bestyrelsen vil foreslå videre med Hjerteforeningen og får en hjertestarter den vej igennem, som det også blev foreslået på seneste generalforsamling. 

 

  1. Der skal vælges en del nye medlemmer til bestyrelsen og der er blevet lagt information i facebook-gruppen vedrørende dette. Derudover vil vi gerne informere om hvor ofte bestyrelsen mødes og hvor meget arbejde der er i det. 

 

Igangværende aktiviteter 

 

  1. Colas – Vi har haft i dem, men venter vi afklaring. 
  1. Vinterbekæmpelse – Vi er opmærksomme på diverse problemer vedr. vinterbekæmpelse og det vil vi sige noget om på generalforsamlingen. 

Afsluttede aktiviteter 

  1. Container – Der er bestilt container for 2022. Vi vil gerne vide om de containere som vi have i 2021 dækkede behovet. 

Evt. 

Der afholdes generalforsamling d. 23/3-22 kl.19.30.