Formandens årsberetning 1. juli 2020 

Først og fremmest, tak til Jan og Anja, fordi de vil lægge hus og have til dette års lidt interimistiske generalforsamling, når nu vejrguderne ikke helt er til at stole på. Og samtidigt vil jeg også gerne beklage forvirringen ang. lokationen – men dejligt at vi alligevel har kunnet samle en god flok til vores generalforsamling.

 

Der er gået endnu et år på Kildebakken. Det er stadig de samme herlige folk der bor på vejen, men der er også kommet nye beboere til i nummer 18, 20, 31 og nummer 59. Derudover er nummer 57 også blevet sat til salg. Det må antages, at vi er et populært sted at flytte til, da husene ikke har været på markedet særlig længe. 

 

Vi skal se tilbage på et år, der bød på en meget mild vinter, hvilket har resulteret i, at der stort set ikke har været brug for vinterbekæmpelse, men også har betydet, at der desværre ikke har været meget kælkning vi har set på bakken mod nord. 

Det nye fortov er blevet lagt og det har jo pyntet gevaldigt – der er dog nogle steder, hvor der stadig mangler at blive fyldt lidt jord i langs kanten, så vi kan undgå at fliserne skrider fra hinanden, ligeledes så skal der lidt sand på hist og her for at lukke fugerne helt til. 

Der er måske nogle af jer, der undrer jer over, hvorfor fliserne ikke blev skiftet i overkørslerne, men det er en tykkere flise, som blev udskiftet for ikke så mange år siden, så det mente vi ikke var nødvendigt. 

 

Derudover er der bestilt en vejbom til bunden af stien ved den første stikvej, som Høgh og Færk får monteret kort efter ferien. Vi valgte at få fjernet trinene da fortovet blev anlagt, hvilket nu giver mulighed for at snerydderen kan køre den ved ned nu. 

 

Eftersom der har været en del udskiftning på parcellerne de sidste år, og der er kommet flere familier med mindre børn til, har vi valgt at bestille et par ”sænk farten – legende børn” skilte, som vi vil placere langs stamvejen, så vi alle sammen og specielt folk udefra er opmærksom på børnene der også færdes på vejen.

 

Vi må i bestyrelsen erkende, at vedligeholdelsesplanen for de grønne områder og projektet med at få anlagt det nye fortov, IKKE har været tilfredsstillende, hvilket vi selvfølgelig er ærgerlige over. Vi har til denne sæson igen skiftet firma og har hyret til Høgh og Færk til at stå for vedligeholdelsen, hvilket ser ud til at være en god beslutning – de har fået rettet op på rabatterne og deres græsslåning og trimning er veludført og de kommer regelmæssigt, hvilket igen har fået rabatterne til at stå grønne og velholdte.

Vi vil i løbet af efteråret, i samarbejde med Høgh og Færk få indhentet nogle forslag til en fremtidsplan for rabatterne. Vi vil op til næstkommende generalforsamling fremlægge nogle forslag til en evt. ny beplantning af buske, træer eller andet i rabatterne.

 

Vi vil gerne opfordre til, at man som grundejer mindst én gang om året får beskåret kanterne til vej og fortov. Så undgår vi, at beplantningen kravler ind over, som vi så det mange steder da det gamle fortov blev pillet op, det gældende både langs stamvejen men også på stierne der forbinder stikvejene.

 

For snart et år siden, var der igen inviteret til vejfest, og der var igen så stor opbakning, at vi kunne fylde et telt. En hyggelig eftermiddag med børnene og en dejlig aften i godt selskab, der endte med at blive en fusion af to vejfester, da harehøjen tilsluttede sig senere, da de mente vores musik var bedre  

Vi vil gerne sige tak til festudvalget for at planlægge og stå for denne dag. 

Vi kan grundet den nuværende situation, nok ikke love, at vi kommer til at kunne indbyde til et lignende arrangement efter sommerferien i år, men jeg er sikker på, at vi til næste år, igen vil kunne byde op til fest på Kildebakken.

 

Hvis folk ikke allerede har været inde og se den, så vil vi også gerne opfordre til at gå ind og se den nye hjemmeside vi har fået – tak til Anja for arbejdet med det ny layout – det har i den grad været en god opgradering. 

 

Til slut vil jeg takke den siddende bestyrelse og vores revisorer for et godt samarbejde, og tak til Martin der grundet personlige årsager har valgt at stoppe i bestyrelsen.

 

Tak for et godt og konstruktivt samarbejde på vejen og tak for endnu et godt år på Kildebakken

 

Anders Mølbak

Formand for Grundejerforeningen Kildebakken