Generalforsamling i Grundejerforeningen Kildebakken

Tirsdag den 24. august 2021 kl. 19.30 i Overlundhallens festlokale, Toftegårdsvej 8, Viborg.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Formandens årsberetning

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab og bestyrelsens forslag til budget og kontingent. Regnskab og budget kan ses på foreningens hjemmeside www.kildebakkenviborg.dk. Se også vedhæftet bilag. Det reviderede regnskab kan gennemgås hos Anders i nummer 34 (Carsten udtræder af bestyrelsen grundet flytning)

4. Indkomne forslag

a. Hjertestarter på Kildebakken

5. Grønne områder

a. Vi skal have taget stilling til hvad der skal ske med de grønne områder fremadrettet. Der er tre forslag vedlagt på bilag 1. Der vil være afstemning ang. dette til generalforsamlingen – beslutningspunkt
b. Arbejdsdag, græsslåning og vedligehold – diskussionspunkt

6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer:

Knud Petersen (K5) – 1 år
Carsten Søndergård (K30) – 1 år (træder du af bestyrelsen grundet flytning, der skal derfor vælges en ny ind for ét år)

Anders Mølbak (K34) – 2 år
Andreas Larsen (K17) – 2 år

På valg:
Jan Færch (K23) – villig til genvalg
Nikolaj Schultz Møller – villig til genvalg

To suppleanter på valg:
Henriette Bugge (K48)
Anne Storgaard (K44)

To revisorer på valg:
Rita Jepsen (K9)
Michael Buchtrup (K26)

7. Eventuelt

På vegne af bestyrelsen
Anders Mølbak

 


 

Bilag 1 – Grønne områder: Tilbud fra Høgh & Færk

  1. Gør i ikke noget koster vedligehold det samme igen i år 16.500,- plus moms
  2. Vi planter 22-24 træer i rabatten, det kunne evt. være Japansk Kirsebær på ca. 2 meter med opbinding osv.

Pris for dette er 28.000,- plus moms (Forbehold for jordforhold, er de dårlige kan det være nødvendig med nyt jord ved

hvert træ, samt der skal vandes hvis nødvendig).

Vedligehold stiger med 2000,- plus moms da der skal trimmes/på sigt sprøjtes omkring træer.

 

  1. Vi sprøjter græs ud, stykket fræses og der plantes ca 900 stk potentil, der på sigt kommer til at fylde bed ud.

Prisen for dette er ligeledes 28.000,- plus moms.

(også her tages der forbehold for jordforholdene, og vanding kan være nødvendig afhængig af vejr og årstid).

Vedligehold stiger til at begynde med 12.000,- plus moms der skal luges hver 3 uge, og det er et stort stykke, senere skal der klippes, og ikke luges så meget, så må man vurdere pris til den tid. Vi skal have jo op og klippe græs på den anden side alligevel.