Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 16. juni – 2021 hos Anders i K34 kl. 19.30

Deltagere: Anders (K34), Andreas (K17), Carsten (K30), Keld (K5), Jan (K23), Nikolaj (K6)

Referent: Anders (K34)

 

 1. Siden sidst
 • Noget at berette fra medlemmerne
  • vinterbekæmpelse – der er blevet brugt salt i vinters, der skal gøres klart, at vi kun ønsker at der bliver brugt sand.
 • Nye beboere
  • K3, K4, K40, K57 – Anders går en tur rundt og byder dem velkommen
 1. Ansvarsområder
 • Overlevering af kasserertjansen fra Carsten (delt tjans mellem Jan og Andreas)
  • Der er en som skal have det endelige ansvar. – Jan og Andreas deler tjansen imellem sig, men Jan får det overordnede ansvar og skal oprettes med Nem-ID i banken.
   • De sætter sig sammen og får styr på overleveringen
  • Regnskab – har du noget klar Carsten? – Carsten gennemgik regnskabet
 1. kommende aktiviteter
  • Generalforsamling
   • Dato – tirsdag den 24. august 19.30. Knud booker Overlundhallen.
   • Punkter til dagsorden – Anders laver en dagsorden og sender ud med indkaldelsen
    • Grønne områder
    • Diskussionspunkt ift. arbejdsdag og græsslåning.
    • Nye beboere
    • Hjertestarter
   • Bud på nye medlemmer?
    • Alle går i tænkeboks
 2. Igangværende aktiviteter
  • COLAS kommer rundt med ”sovsekanden” og fylder sprækker
 3. Eventuelt
  • Sommerfest – er det en mulighed?
  • Jan sætter festudvalget på sagen.