Generalforsamling i Grundejerforeningen Kildebakken

Onsdag den 1. juli 2020 kl. 19.30 på det grønne område ved legepladsen – hver deltager opfordres til at tage en klapstol med – dette skyldes, at festlokalet desværre holder ferielukket i juli.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens årsberetning
  3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab og bestyrelsens forslag til budget og kontingent. Regnskab og budget kan ses på foreningens hjemmeside kildebakkenviborg.dk. Se også vedhæftet bilag. Det reviderede regnskab kan gennemgås hos Carsten i nr. 30.
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af to bestyrelsesmedlemmer:

Jan Færch (K23) 1 år
Martin Kallestrup K(33) 1 år – ønsker at træde ud af bestyrelsen (en ny skal vælges ind for ét år)
Knud Petersen (K5) – 2 år
Carsten Søndergård (K30) – 2 år

På valg:

Anders Mølbak (K34) – villig til genvalg
Andreas Larsen (K17) – villig til genvalg

To suppleanter på valg:

Lee Uldahl Jensen (K3)
Morten Ballentin (K11)

To revisorer på valg:

Rita Jepsen (K9)
Michael Buchtrup (K26)

  1. Eventuelt

 

På vegne af bestyrelsen

Anders Mølbak

 

—————————————————————–Afrives inden aflevering————————————————————————–

 

Generalforsamling 2020 torsdag 1.juli kl. 19.30

 

Hermed tilmeldes

 

Kildebakken nr.:

Antal personer:

 

Grundejerforeningen er vært ved et mindre traktement, og vi beder derfor om, at I tilmelder jer snarest muligt og senest mandag den 28. juni 2020.

 

Tilmeldingen kan ske pr. mail til mailadressen anders.molbak@gmail.com eller ved at udfylde og aflevere denne blanket til Anders Mølbak i nummer 34.

Download invitationen som PDF.

Download bilag som PDF.