Indkaldelse til generalforsamling, marts 2014

Hermed indkaldes til generalforsamling i Grundejerforeningen Kildebakken, tirsdag d. 18. marts 2014 kl. 19.30 i Houlkær Hallen, Odshøjvej 65, Viborg

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent

2. Formanden oplæser årsberetning

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab og bestyrelsens forslag til budget og kontingent.

4. Indkomne forslag:
1. Bestyrelsen foreslår afholdelse af vejfest på Kildebakken.
2. Bestyrelsens forslag til forskønnelse af Kildebakken.

Valg af to bestyrelsesmedlemmer:
På valg:
Rita Jepsen (ønsker ikke genvalg)
Lisbeth Parbo

Knud Petersen 2 år
Carsten Søndergård 2 år
Michael Buchtrup 1 år
Søren Ladefoged Sørensen 1 år

To suppleanter på valg:
Lisbeth Parbo (er indtrådt i bestyrelsen)
Peder Hald

To revisorer på valg:
Ove Frandsen
John Ullits

5. Eventuelt

Med venlig hilsen bestyrelsen

Generalforsamling 2014

Hermed tilmeldes

Kildebakken nr.:

Antal personer:

Grundejerforeningen er vært ved et mindre traktement og vi ønsker derfor tilmelding.
Vedlagte blanket bedes afleveret snarest muligt og senest mandag d. 10. marts 2014 til Michael Buchtrup nr. 26 eller Rita Jepsen nr. 9.