Det er tid til at betale kontingent

Grundejerforeningens generalforsamling har besluttet at kontingent for 2021 er 1.750 kr. Jeg vil bede dig/jer om at indbetale beløbet på foreningens konto senest d. 9. oktober 2021. I kommentarfeltet bedes blot anført husnummer. F.eks. K30 og ikke andet.

Konto nr. 5350 0356914

Venlig hilsen Jan Færch Kasserer