Referat fra bestyrelsesmøde, marts 2018

Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 20/3-2018

1.    Godkendelse af referat fra Generalforsamling
Sendes rundt til bestyrelsen til gennemlæsning
og underskrives i ugen efter påske
2.    Konstituering
Formand – Anders Mølbak (K34)
Næstformand – Joachim Frederiksen (K63)
Kasserer – Carsten Søndergaard (K30)
Sekretær – Jan Færch (K23)

3.    Container 2018
Undersøge om Søren har bestilt container til 2018, hvis ikke
så sørger Joachim for at få bestilt til
hele 2018, datoer smides på hjemmesiden.
4.    Eventuelt.

5.    Næste møde.
23. maj 2018 kl. 19.00 hos Jan (K23)