Generalforsamling i Grundejerforeningen Kildebakken 

Onsdag den 23. marts 2022 kl. 19.30 i Overlundhallens festlokale, Toftegårdsvej 8, Viborg.  

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:  

 

  1. Valg af dirigent  

 

  1. Formandens årsberetning  

 

  1. Kassereren forelægger det reviderede regnskab og bestyrelsens forslag til budget og kontingent. Regnskab og budget kan ses på foreningens hjemmeside www.kildebakkenviborg.dk. Det reviderede regnskab kan gennemgås hos Jan i nummer 23 

 

  1. Indkomne forslag 
  1. Der er ingen indkomne forslag 

 

  1. Hjertestarter 
  1. Få en gratis hjertestarter – Deltag i Hjerteforeningens Landsuddeling 2022 

 

  1. Valg af to bestyrelsesmedlemmer:  

 

Anders Mølbak (K34) – 1 år 

Andreas Larsen (K17) – 1 år (træder ud af bestyrelsen når de får solgt deres hus) 

 

Jan Færch (K23) – 2 år 

Nikolaj Schultz Møller – 2 år 

 

På valg:  

Knud Petersen (K5) – Stiller ikke op til genvalg 

Henriette Bugge (K48) – Stiller ikke op til genvalg 

To suppleanter på valg:  

Anne Storgaard (K44) 

Lærke Schmidt Rasmussen (K18) 

 

To revisorer på valg:  

Rita Jepsen (K9) 

Hanne Kjær (K25) 

 

  1. Eventuelt 

 

På vegne af bestyrelsen 

Anders Mølbak