Legeplads: Møde med Viborg kommune

Torsdag d. 21. juni

Referat – møde med GF Kildebakken

Tilstede: Anders Mølbak, Formand for GF Kildebakken, samt 3 yderligere borgere fra Kildebakken, Legepladsinspektør Eva Nyrup Franks og Lotte Blichfeldt, Natur og Parker

Program:
Velkommen
Indledning med kort info om proces:
1. Hverdagsleg – Leg undervejs – Udflugtens leg
2. Det kreative – det kropslige- det sociale
3. Stedets historie – Den fysiske ramme- Stedets udvikling

Dette område skal rumme hverdagsleg – men må også godt indbyde mere til leg undervejs. Borgerne mente at placeringen et stykke væk fra Bakkestien ikke opfordrede til leg undervejs.

Problem med meget fugtigt område på græsset ved boldbanen. Derfor benyttes arealet sjældent til formålet, da der som regel er vådt og langt græs, da der køres uden om det fugtige areal ved græsslåningen. Kan arealet evt. drænes?

Leg i mange former:
– hvad skal denne plads kunne
– hvem kommer her
– hvem skal den henvende sig til
– hvordan skal stedet udvikle sig og til hvem?

Legepladsen benyttes i dag mest af børnefamilier med børn i alderen 1-8 år. Der er også flere dagplejemødre i området som benytter legepladsen samt nogle mødregrupper som mødes der. Borgerne oplever generelt at mange benytter området, da det er den bedste legeplads i nærområdet – trods det at den fremstår nedslidt. Der er oprettet en facebook gruppe vedr. legepladsen. Dette med sociale formål, for at man kan annoncere at man går på legepladsen, og invitere andre til at mødes der.
Man ser gerne at området også kunne tiltrække de lidt større børn – men ikke et sted der lægge op til fester for unge mennesker. Der nævnes også at beliggenheden er tæt på blokke i Houlkærområdet og dermed ikke ønskes et sted der tiltrækker socialt udfordrede borgere.
Der ønskes flere bordebænkesæt så man kan samles som børnefamilier evt. med en madpakke og de voksne kan sidde og hygge mens børnene leger.
Der ønskes klassiske legeredskaber som gynger, klatretårne, vipper, sandkasse mm. Desuden ønskes de store sten fjernet og ligeledes var der opbakning til at fjerne højen og i stedet finde et klatretårn som den eksisterende rutsjebane kunne anvendes ved. Ligeledes ønskes en form for boldbane med nogle større flytbare mål på området som kan benyttes både til fodbold og rundbold, så man kan benytte arealet til klassefødselsdage mm.
Man vil gerne forbedre forholdene omkring boldbane, for at området i højere grad kan tiltrække de ældre børn.

Etapedeling
– Hvad er vigtigst nu og her?
– Hvad kunne i ønske jer i fremtiden?

Det vigtigste i første omgang er rydningen og et nyt klatretårn med rutsjebane. Desuden er det tilbudt at de flytbare modulredskaber (som har været brugt på Borgervold) kan anvendes på arealet, så det ser ud af noget på området til der bliver penge til indkøb af flere redskaber. Gyngen kan evt bevares i første omgang og skiftes ud i løbet af 2019 eller 2020

 

legeplads