Referat fra bestyrelsesmøde, januar 2019

Tilstede: Anders, Knud, Joachim, Carsten og Jan. Afbud fra Martin.

 

29. januar 2019

– Det er blevet nævnt at folk med hund skal være bedre til at samle efterladenskaber op. Anders laver et indlæg på hjemmesiden
– Legepladsen er efter lang tids arbejde blevet færdig, der har været udfordringer med dræning af området. Der kommer måske en official indvilgelse af legepladsen.
– Petanquebanen skal vi selv sørge for af ”bortskaffe” Plan for dette drøftes senere.
– Anders har indhentet tilbud på udskiftning af fortovsfliser (ikke ved overkørsel) inkl. stien ved Søren Hartly (op til broen). Dette tilbud bliver tages med på generalforsamlingen til afstemning.
– Vinterbekæmpelse: Der ligger en oversigt over hvilke områder ejerforeningen har ansvaret for at, vinterbekæmpe på hjemmesiden. Denne oversigt revideres, så den er mere retvisende. Der indstilles til der skal bruges en smallere traktor til at feje, så den ikke kører ved siden af fortovet/stierne.
– Kommunen er blevet kontaktet ang. en bom ved den store sti, men kommunen har aldrig registreret en ulykke, så derfor ønsker de ikke at etablere noget.
– Der indkaldes til generalforsamling onsdag d. 13/3-2019 i lokalerne ved Overlundhallen. Carsten bestiller mad og lokale.
– Jan tager fat i Andreas og spørger om han kunne tænke sig at indtræde i bestyrelsen.
– Carsten har lavet et langsigtet budget til præsentation på generalforsamling. Dette budget indeholder kontingenter forslag, plan med asfalt, fortov, skilte mm.
– Carsten har lavet regnskab og budget til fremlæggelse på generalforsamlingen.
– I deklarationen står der at tilslutningspligten til fjernvarmen ophør i 1999. Knud undersøger med kommunen om der stadig er tilslutningspligt til Viborg fjernvarme.
– Jan får lavet udkast til ”velkomst side/mappe” til nye beboer på Kildebakken, den skal indeholde Navn på formanden, link til hjemmesiden, link til legepladsgruppe, informationer omkring vejfest, informationer omkring generalforsamling (hvornår). Nytilkommende får mappen og (måske) en flaske vin.
– Planlægning af hvornår der skal komme container planlægges efter generalforsamlingen.
Uddeling af indkaldelse til generalforsamlingen. Jan uddeler indkaldelserne!!!